Ki no Tsurayuki a poszukiwanie tożsamości kulturowej

Publication: Ki no Tsurayuki a poszukiwanie tożsamości kulturowej w literaturze japońskiej X wieku Type: book Title (original): Ki no Tsurayuki a poszukiwanie tożsamości kulturowej w literaturze japońskiej X wieku Author: Krzysztof Wojciech Olszewski Co-authors: — Language of publication: Polish Year of publication: 2003 Publisher: Jagiellonian University Press Pages: 152 ISSN/ISBN: 83-233-1660-0 Citation: Olszewski, Krzysztof (2003). Ki no […]

Elegia na śmierć żony a problem przekładalności poezji starojapońskiej

Publication: Elegia na śmierć żony Kakinomoto no Hitomaro a problem przekładalności poezji starojapońskiej Type: conference paper Title in Polish: Elegia na śmierć żony Kakinomoto no Hitomaro a problem przekładalności poezji starojapońskiej Author: Krzysztof Wojciech Olszewski Co-authors: — Language of publication: Polish Conference: Konferencja przekładoznawcza Między oryginałem a przekładem Organization: Zakład Przekładoznawstwa i Portugalistyki Instytutu Filologii […]

Dwujęzyczność a problem kształtowania kultury narodowej

Publication: Dwujęzyczność a problem kształtowania kultury narodowej – z perspektywy dialogu z kulturą chińską z czasów dynastii Tang na kartach „Pamiętnika z Tosy” Type: conference paper Title (original): 「二カ国語併用と国風文化の創造の問題-『土佐日記』に於ける唐風文化との対話の視点から」 Title in Polish: Dwujęzyczność a problem kształtowania kultury narodowej – z perspektywy dialogu z kulturą chińską z czasów dynastii Tang na kartach „Pamiętnika z Tosy” Author: Krzysztof […]