Liczebniki porządkowe

Czy wiecie, że liczebniki porządkowe (pierwszy, drugi, trzeci, milionowy) można tworzyć po japońsku aż na … cztery sposoby? Wiążę się to z funkcjonowaniem w tym języku dwóch systemów liczebników (rodzime i sinojapońskie), ponadto z mnogością klasyfikatorów. No, i jest jeszcze czwarty, oficjalny sposób – np. do tworzenia nazw typu III krucjata 🙂 To, którego sposobu […]