Pisać, pisać, pisać …

Pisać … Piszę, więc jestem – można by sparafrazować Kartezjusza i zdecydowanie to motto będzie mi przyświecać w najbliższych miesiącach. Lubię pisać i jestem przekonany, że akurat to robię najlepiej. A jednak … Początek roku akademickiego to z jednej strony czas niezwykle inspirujący – poznaję nowe roczniki studentów, każda grupa to nawiązanie nowych relacji, jakiś […]