Elegia na śmierć żony a problem przekładalności poezji starojapońskiej

Publication: Elegia na śmierć żony Kakinomoto no Hitomaro a problem przekładalności poezji starojapońskiej Type: conference paper Title in Polish: Elegia na śmierć żony Kakinomoto no Hitomaro a problem przekładalności poezji starojapońskiej Author: Krzysztof Wojciech Olszewski Co-authors: — Language of publication: Polish Conference: Konferencja przekładoznawcza Między oryginałem a przekładem Organization: Zakład Przekładoznawstwa i Portugalistyki Instytutu Filologii […]